PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel. Nr., el. pašto adresas

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Funkcijos, specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Živilė Kiškionytė

Direktorė

8 (46) 346248

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštasis,

I vadybinė kategorija

 

Įstaigos veiklos organizavimas, planavimas, koordinavimas ir kontroliavimas.

Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas.

2.

Vaclova Keblienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštasis,

II vadybinė kategorija

 

Pedagogų veiklos koordinavimas, metodinės pagalbos teikimas, ugdymo programų įgyvendinimo užtikrinimas.

Būtinas aukštasis pedagoginis išsilavinimas.

3.

Regina Šmitienė

Meninio ugdymo

mokytoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštesnysis,

muzikos mokytoja metodininkė

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis muzikinis išsilavinimas.

4.

Romualda Poškienė

Neformaliojo švietimo pedagogė

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja metodininkė

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

5.

Deimena Norvilienė

Logopedė

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

logopedė metodininkė 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas ugdytiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Būtinas aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.

6.

Laimutė Selmistraitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

7.

 

Živilė Raščiauskienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis universitetinis,

auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

8.

Janina Drungilienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja metodininkė

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

9.

Danutė Kriukienė

 

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

10.

Rita Beržinienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

11.

Aldona Žiaušienė

 

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

12.

Birutė Paškauskienė

 

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

13.

Regina Plaipienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštesnysis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

14.

Izolina Jablonskienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštesnysis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

15.

Regina Terleckienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

16.

Sandra Gečienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

vyresnioji auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

17.

Viktorija Šmitaitė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

18.

Vida Rakickienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja metodininkė

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

19.

Neringa Lukienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

20.

Laura Jankauskienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

21.

Jurgita Dovidaitytė

 

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis universitetinis,

auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

22.

Aida Stankevičienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

23.

Džiuljeta Leliūnienė

Auklėtoja

8 (46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis,

auklėtoja metodininkė

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

24. Irena Kulienė Auklėtoja

8(46) 345891

aukletojanyk@gmail.com

 

Aukštasis universitetinis.

Auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavinimas

25. Nijolė Bytautienė Auklėtoja

8(46)345891

aukletojanyk@gmail.com

Aukštasis universitetinis, Auklėtoja

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas.

Būtinas pedagoginis išsilavimas

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel. Nr., el. pašto adresas

Išsilavinimas

Funkcijos, specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Vilija Lukienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštasis neuniversitetinis

Įstaigos ūkinės veiklos, viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos užtikrinimas.

2.

Dalia Šimoliūnienė

Specialistė

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštasis

Buhalterinės apskaitos valdymas.

Būtinas buhalterinis išsilavinimas.

3.

Rūta Jonikė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

 

Aukštasis

Įstaigos sveikos aplinkos užtikrinimas, maitinimo organizavimas, ligų, traumų prevencinė veikla.

Būtinas profesinės kvalifikacijos diplomas.

4.

Dalė Selskienė

Sekretorė

8 (46) 346248

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštesnysis

Įstaigos dokumentų , archyvo ir duomenų bazių valdymas.

5.

Vilma Bernotienė

Sandėlininkė

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Maisto produktų priėmimas, sandėliavimas ir išdavimas valgio ruošimui.

6.

Violeta Benetienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštesnysis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

7.

Eglė Tautvydienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

8.

Ramunė Šiaulevičienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec.vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

9.

Viktorija Buivienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

10.

Ilona Spirgienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

11.

Laima Arčiulienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

12.

Vilma Larkina

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Aukštesnysis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

13.

Irina Ustinova

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

14.

Gyta Ramanauskienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

15.

Inesa Jurgutienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

16.

Viktorija Kurmanskienė

Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

17. Janina Valeikienė Auklėtojo padėjėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec.vidurinis Tvarkos ir švaros palaikymas grupėje, pagalba auklėtojui.

18.

Dalė Kucinienė

Valgyklos darbininkė

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas valgykloje.

19.

Vilija Slausgalvienė

Valgyklos darbininkė

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas valgykloje.

20.

Irena Nikitina

Virėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Maisto gaminimas, tvarkos palaikymas virtuvėje.

21.

Vilma Laurinskienė

Virėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Maisto gaminimas, tvarkos palaikymas virtuvėje.

22.

Kristina Grigulienė

Virėja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Maisto gaminimas, tvarkos palaikymas virtuvėje.

23.

Janina Brasiūnaitė

Valytoja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Tvarkos ir švaros palaikymas.

24.

Danutė Kaltauskienė

Patalynės prižiūrėtoja

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Vidurinis

Skalbinių priežiūra.

25.

Stasys Brusokas

Kiemsargis

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Įstaigos aplinkos tvarkymas.

26.

Mindaugas Starkutis

Pastatų ir sistemų priežiūros  darbininkas

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Pastatų ir sistemų priežiūra ir remontas.

27.

Juozas Gedvilas

Pastatų ir sistemų priežiūros  darbininkas

8 (46) 345891

nykstukasdarzelis@gmail.com

Spec. vidurinis

Pastatų ir sistemų priežiūra ir remontas.