Įstaigos taryba

Pirmininkė – Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Sekretorė – Irena Turskytė, tėvų atstovė;

Nariai:

Janina Drungilienė – auklėtoja;

Deimena Norvilienė – logopedė;

Vilma Laurinskienė – virėja;

Vilija Slausgalvienė – valgyklos darbuotoja;

Laima Arčiulienė – auklėtojo padėjėja;

Vilma Larkina – tėvų atstovė;

Edita Gužauskienė – tėvų atstovė.

 

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

 

Metodinė taryba

Pirmininkė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Vida Rakickienė, auklėtoja;

Nariai:

Laimutė Selmistraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Birutė Paškauskienė, auklėtoja;

Laura Jankauskienė, auklėtoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Danguolė Andrijauskienė,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Viera Vaitiekūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Romualda Poškienė, neformaliojo švietimo pedagogė;

Vilma Larkina, įstaigos tarybos atstovė.

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja – Regina Šmitienė, meninio ugdymo mokytoja;

Nariai:

Deimena Norvilienė, logopedė;

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Neringa Lukienė – auklėtoja.

 

Interneto svetainės priežiūros nuolatinė darbo grupė:

Grupės vadovė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Dalia Šimoliūnienė – specialistė,

Vilija Lukienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Dalė Selskienė, sekretorė.

 

Interjero puošimo darbo grupė:

Grupės vadovė – Regina Terleckienė, auklėtoja;

Nariai:

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Deimena Norvilienė – logopedė;

Vida Rakickienė – auklėtoja.