Konkursas auklėtojo pareigoms užimti

Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“  skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai į auklėtojo pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiami darbo dienomis nuo 2017

lapkričio 27 d. iki 2017 m. gruodžio 10 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, jie sutikrinami ir grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami:

Asmeniškai adresu Naujakiemio g. 11, Klaipėda, LT-94208, Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“, elektroniniu paštu nykstukasdarzelis@gmail.com ar registruotu laišku.

Atrankos būdas:

Pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Telefonas pasiteirauti: (8-46) 346248 (direktorė arba sekretorė)