Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007.

http://www.vmi.lt

Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus.

KAIP TAI PADARYTI?

Elektroninėje deklaravimo sistemoje užpildykite pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM308 (turintiems prievolę) ir prašymo pervesti 2% GPM įstaigai formą FR0512.

Prašymo pervesti 2% GPM įstaigai formosFR0512 popierinį variantą galima pildyti ir grupėje (iškilus klausimams galima pasikonsultuoti su grupės auklėtoja ar įstaigos administracija). Įstaigos administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti mokesčių inspekcijai.

Prašymo forma parsisiųsti pdf formatu

Platesnę informaciją galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyjehttp://deklaravimas.vmi.lt.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio Nykštukas" rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190420236

Paramos gavėjo pavadinimas:  Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas"

Įstaigos sąskaita AB Šiaulių banke:  LT 327180500001142247

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TAI  YRA 2% NUO MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU YRA SUMOKĖTA VALSTYBEI.

Žinoma, galima ir nieko nedaryti. Tada Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžetą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% pajamų mokesčio paramą ar kitaip rėmusiems įstaigą.

Tikimės, kad pervesdami 2%pajamų mokestį lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, prisidėsite prie geresnių ugdymosi sąlygų sudarymo savo vaikams.