7.30–8.30 val.

 - vaikų priėmimas, individuali veikla, žaidimai, bendravimas  su tėvais, ryto mankšta.

8.30–9.00 val.

 - pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.

9.00–10.30 val.

 – ugdomoji  veikla: pedagogo pasiūlyta ar vaikų pasirinkta individuali bei grupelių veikla kampeliuose, organizuota veikla salėse.

10.30–12.00 val.

 - pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas       lauke: stebėjimas, žaidimai, tiriamoji veikla

12.00–13.00 val.

 - grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs.

13.00–15.00 val.

 – pasiruošimas poilsiui, poilsis.

15.00–16.00 val.

 – kėlimasis, savitvarkos ugdymas, žaidimai.

16.00- 16.30 val.

 - pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

16.30–17.30 val.

 –  nuveiktų darbų aptarimas, žaidimai, veikla lauke (šviesiu paros metu)

17.30–18.00 val.

– individuali  vaikų  veikla, bendravimas su tėvais, skirstymasis į namus.

Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75: 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  reikalavimus.