Tėvams pageidaujant, lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyksta papildomi užsiėmimai įstaigos vaikams. 

Nuo 2018 m. spalio  mėn. vyksta krepšinio treniruotės ir šokių užsiėmimai.