Įstaigos taryba

Pirmininkė – Regina Šmitienė, meninio ugdymo pedagogė;

Pavaduotoja – Rita Beržininė, auklėtoja;

Sekretorė – Dalė Selskienė, raštinės administratorė;

Nariai:

Živilė Raščauskienė , auklėtoja;

Vilma Laurinskienė, virėja;

Viktorija Buivienė, auklėtojo padėjėja;

Viktorija Kalačiova, tėvų atstovė;

Agnė Jankauskaitė, tėvų atstovė;

Rita Ramanauskienė, tėvų atstovė.

 

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

Tėvų taryba

 1.  Viktorija Butkė
 2.  Angelina Furmaniuk-Savickienė 
 3. Rita Ramanauskienė
 4. Agnė Jankauskaitė
 5. Daiva Breivė
 6. Vilma Vaitkuvienė  
 7.  Monika Vaičė
 8. Agneta Joknienė
 9. Viktorija Kalačiova
 10.  Loreta Gedgaudienė
 11.  Dovilė Valantinienė

Metodinė taryba

Pirmininkė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Vida Rakickienė, auklėtoja;

Nariai:

Laimutė Selmistraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Birutė Paškauskienė, auklėtoja;

Laura Jankauskienė, auklėtoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Vida Rakickienė, auklėtoja;

Nariai:

Stefanija Vancevičienė,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Agnė Jankauskaitė, įstaigos tarybos atstovė.

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja – Regina Šmitienė, meninio ugdymo mokytoja;

Nariai:

Deimena Norvilienė, logopedė;

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Rūta Jonikė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupė

Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Regina Šmitienė, meninio ugdymo mokytoja;

Deimena Norvilienė, logopedė;

 

Interneto svetainės priežiūros nuolatinė darbo grupė:

Grupės vadovė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Administratorė – Jurgita Dovidaitytė;

Nariai:

Dalia Šimoliūnienė, specialistė;

Vilija Lukienė, direktoriaus pavaduotoja;

Dalė Selskienė, raštinės administratorė.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė:

Grupės vadovė – Vaclova Keblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Sandra Gečienė, auklėtoja;

Aida Stankevičienė, auklėtoja;

Danutė Kriukienė, auklėtoja.

 

Interjero puošimo darbo grupė:

Grupės vadovė – Regina Terleckienė, auklėtoja;

Nariai:

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;

Deimena Norvilienė, logopedė;

Vida Rakickienė, auklėtoja;

Živilė Raščauskienė, auklėtoja.

 

Darbo taryba:

 

Pirmininkė – Sandra Gečienė, auklėtoja;

Sekretorė – Violeta Benetienė, auklėtojos padėjėja;

Narė – Dalia Šimoliūnienė, specialistė.