2017 M. VIEŠOJO PIRKIMO ARBA PIRKIMO PROCEDŪDŲ ATASKAITA

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. BIRŽELIO MĖN.

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. GEGUŽĖS MĖN.

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. BALANDŽIO MĖN.

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. KOVO MĖN.

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. VASARIO MĖN.

SKELBIMAI APIE PIRKIMUS 2017 M. SAUSIO MĖN.

2017 m. numatomų vykdyti viesuju pirkimu planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Nykštukas" 2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita