•    Teikiamos logopedo paslaugos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedas tiria vaikų kalbą, pildo kalbos tyrimo korteles ir veda logopedinių pratybų apskaitą dienyne, sudaro vaikų, turinčių kalbos sutrikimus, sąrašą, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams ir vaikų tėvams.       
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vykdo vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius: stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato sveikatinimo priemones, teikia skubią ir neatidėliotiną medicinos pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais, kontroliuoja darbuotojų profilaktinį sveikatos pasitikrinimą, nuolat kontroliuoja gaunamo maisto produktų kokybę ir saugojimą, maitinimo organizavimą ir maisto ruošimą, pildo specialiuosius medicininius dokumentus bei pažymas.