2018 m. spalio 15 d. ugdytinius pradėjome maitinti pagal naują valgiaraštį, atitinkantį naują vaikų maitinimo organizavimo tvarką, patvirtintą LR SAM ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394.

Valgiaraštis yra sudarytas 20 darbo dienų (4 savaičių) ir kartojasi kas mėnesį.

Šiais mokslo metais valgiaraštis pasikartos taip:

1 savaitė – spalio 15-19 d.; lapkričio 12-16 d.; gruodžio 10-14 d.; sausio 7-11 d.; vasario 4-8 d.; kovo 11-15 d.; balandžio 8-12 d.; gegužės 6-10 d.; birželio 3-7 d.; liepos 1-5 d.; liepos 29-31 d.

2 savaitė – spalio 22-26 d.; lapkričio 19-23 d.; gruodžio 17-21 d.; sausio 14-18 d.; vasario 11-15 d.; kovo 18-22 d.; balandžio 15-19 d.; gegužės 13-17 d.; birželio 10-14 d.; liepos 8-12 d.

3 savaitė – spalio 29-2 d.; lapkričio 26-30 d.; gruodžio 24-28 d. ; sausio 21-25 d.; vasario 18-22 d.; kovo 25-29 d.; balandžio 22-26 d.; gegužės 20-24 d.; birželio 17-21 d.; liepos 15-19 d.

4 savaitė – lapkričio 5-9 d.; gruodžio 3-7 d.; gruodžio 31-sausio 4 d.;  sausio 28-vasario 1 d.; vasario 25-kovo 1 d.; balandžio 1-5 d.; balandžio 29-gegužės 3 d.; gegužės 27-31 d.; birželio 24-28 d.; liepos 22-26 d.

VALGIARAŠTIS parsisiųsti ms word formatu

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas nuo 2016-01-01     parsisiųsti pdf formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ perspektyvinis valgiaraštis parsisiųsti docx. formatu

Siekiant  propaguoti sveiką vaikų mitybą, ugdyti pieno vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų ir vaisių vartojimą, lopšelis-darželis Nykštukas" nuo 2010 m. prisijungė prie respublikinės programos "Pienas vaikams" ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ vykdymo. Ši programa finansuojama iš Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos fondų. Visiems įstaigos vaikams pienas, pieno produktai (pienas, kefyras, jogurtai, sūreliai) ir vaisiai pateikiami nemokamai.

 

Vaikų maitinimas įstaigoje ir atlyginimo už maitinimo paslaugą nustatymas vykdomas vadovaujantis Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu parsisiųsti PDF formatu