Vaikų priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu parsisiųsti docx formatu.

Kasmet iki kovo 31 d. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių ir ugdymo jose modelį nustato Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir ugdymosi jose modelį – Savivaldybės taryba.

Grupės komplektuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus:

Nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų grupėje;

Nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų grupėje;

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų grupėje.