INFORMACIJA DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad neteko galios šis punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo medicininę pažymą (forma Nr. 094/a). Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gali taikyti papildomą mokestį už medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) spausdinimo paslaugos teikimą. 

 

Lopšelio – darželio "Nykštukas" lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimo duomenų analizė 2018-2019 m.m. parsisiųsti pdf formatu

Oro tarša ir sveikata parsisiųsti pdf formatus

Lankstinukas" parsisiųsti pdf formatu  

     EEA Signals 2013 - Every breath we take (EN)     EEA Signals 2013 - Every breath we take (EN)         EEA Signals 2013 - Every breath we take (EN)

Maisto priedai parsisiųsti ms dos formatu

Sergamumo duomenų analizė 2017-2018 m.m.parsisiųsti ms word formatu

Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  parsisiųsti ms word fomatu

2018 m . sveikatos priežiūros veiklos planas parsisiųsti ms dos formatu

Šiaurietiškas ėjimas parsisiųsti ms dos formatu

 Gripo progilaktika

 Ką turime žinoti apie gripą parsisiųsti pdf formatu

Gripo plakatas parsisiųsti ms dos formatu

Profilaktinių patikrinimų  duomenų analizė 2017-2018 m. parsisiųsti ms dos formatu

"Nešvarių rankų" ligos  parsisiųsti ms dos formatu

Imunitetas parsisiųsti ms dos formatu

Kokį meniu siūlyti vaikui, kad jis augtų sveikas  parsisiųsti ms dos formatu

Įstaigos sveikatos priežiūros planas  L-d Nykštukas sveikatos priežiūros planas 2017 m.

Vaikų profilaktinių sveikatos duomenų analizė  Profilaktinių svaikatos patikrinimo duomenų analizė