Vizija – patraukli ir atvira kaitai švietimo įstaiga, savo veiklą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis ir ugdanti kūrybišką, laisvą, savarankišką asmenybę.

Misija – teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkinti vaikų saviraiškos poreikius sudarant sąlygas visiems vaikams dalyvauti teatrinio ugdymo veikloje.

Filosofija – vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus (JAV žurnalistas Hodding Carter).

 

Įstaigoje vykdomos šios programos:

  • Ikimokyklinio ugdymo programa (2010m.)
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji  programa (2014 m.)
  • Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa parsisiųsti PDF formatu
  • Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas" priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa parsisiųsti PDF formatu
  • Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa parsisiųsti pdf formatu
  • Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos programa parsisiųsti pdf formatu